RAJAYOGI K.JAYARAMAN,M.A.,Dip in Yoga.,

Patanjalirajayoga CenterPlot no:324 8th street
Yashvandh Nagar
Madampakkam,Chennai-126
TamilNadu INDIA.


ContactMAIL & WEBSITE

  jayaramanrajayogi1951@gamil.com

  www.patanjalirajayoga.com

CONTACT

  +91 9841687528,

  7299683588

ADDRESS

  Plot no:324 8th street
Yashvandh Nagar
Madampakkam,Chennai-126
TamilNadu INDIA.